Description

World Fitness W900, LED screen, Vibrator, Twist, Dumbbells 2, 110 kg

fitness equipment

  • LED display
  • vibrator
  • Twist
  • 2 . dumbbells